מזג אוויר

יֶדַע

2022

אנו מסבירים מהו זמן, המשמעויות השונות שיש לו לפי הפיזיקה והפילוסופיה ומהם מאפייניו.

השני (S) הוא יחידת המדידה הבסיסית של זמן.

מה השעה?

המונח זמן מגיע מלטינית טמפוס, והוא מוגדר גכמו משך הזמן של דברים נתונים לשינוי. עם זאת, המשמעות שלו משתנה בהתאם ל משמעת שמתייחס לזה.

זמן בפיזיקה

במכניקה רלטיביסטית ערכי הזמן משתנים בהתאם למתבונן.

מ ה גוּפָנִי זמן יכול להיות מוגדר כהפרדה בין אירועים הנתונים לשינוי. זה גם מובן כזרם של אירועים. באופן זה האירועים מאורגנים ברצפים, המאפשרים לקבוע את העתיד, ההווה והעבר. ה מערכת יחידות בינלאומית קבע את השני (S) כיחידת הזמן הבסיסית.

במכניקה רלטיביסטית, מושג הזמן הופך מורכב יותר כאשר הוא מוגדר. תפיסה זו מתעוררת בניגוד לאסכולה הקלאסית, שבה הובן שהזמן הוא משהו מוחלט, כלומר הוא בסדר גודל שווה בדיוק לכל המתבוננים בו. במכניקה רלטיביסטית מובן שערכי הזמן יכולים להשתנות בהתאם לצופה, למערכת הייחוס המשמשת ולנקודה שבה נמצא הצופה.

זמן בפילוסופיה

מזג האוויר יכול להיות גם מצב אטמוספרי בזמן ובמקום מסוימים.

מ ה פִילוֹסוֹפִיָה ניתן להגדיר את הזמן גם בדרכים שונות. זהו מושג שטופל מאז היוונים הקדמונים וממשיך להיות כך גם היום.

  • מתוך תפיסה אריסטוטלית מושג זה קשור ל- תְנוּעָה, ממש כמו בפיזיקה. לכן הזמן הוגדר כמדד התנועה הזה ביחס למה שקדם ולמה שקרה.
  • פילוסופים אחרים כמו אוגוסטינוס הקדוש מקשרים את הזמן לנשמה. הקשר הזה נובע מכך שהעבר הוא משהו שכבר לא קיים, העתיד משהו שיבוא וההווה חומק, הופך לזיכרון, כלומר לעבר.
  • מהתיאוריה הקנטיאנית, הזמן מובן כדרך לאינטואציה של מה שקרה, סגולה ששייכת באופן בלעדי ל- איש. בתוך תפיסה זו, הזמן אינו קשור לתנועה או לחיצוני אל אנשים, אם לא כמשהו פנימי ואישי, שמאפשר לארגן חוויות אינטימיות.
  • כיום ישנן עמדות שונות בפילוסופיה בהגדרת זמן, ולשם כך משתמשים בזרמים שונים, כגון אֶקזִיסטַנצִיאַלִיזם, היסטוריציזם וכו'. למשל, ישנם פילוסופים המגדירים את הזמן כקונפורמציה של שתי זמניות, האחת חיצונית והשנייה פנימית. חוקרים אחרים מגדירים את הזמן כמהות האנושית.

לבסוף, ניתן להזכיר משמעות נוספת של זמן, זו המתייחסת לזמן האטמוספרי. במקרה זה, הוא מוגדר כמצב אטמוספרי בזמן ובמקום מסוימים. במילים אחרות, זה תלוי בגורמים כגון לַחַץ אטמוספרי, ה טֶמפֶּרָטוּרָה, העננים או היעדרו, הרוח והמוזרויות שלה, הלחות, בין היתר, תמיד בתוך חלל מסוים.

!-- GDPR -->